​Praktisk info

Her finder du nyttig praktisk information

Nøgler

Alle beboere får ved indflytning udleveret en nøgle til boligen, som desuden også giver adgang til vaskekælder, containerskur, fællesareal samt postkasse. Ønskes der yderligere nøgler kan disse fås hos forretningsføreren til en pris af kr. 200,- pr. nøgle (depositum). I tilfælde af bortkomne nøgler vil du blive opkrævet for den faktiske udgift (over kr. 4.000), som skal dække en ny cylinder i såvel dør som postkasse.

Kollegiet er ved at overgå til nye låse, hvilket betyder, at der til enkelte boliger udleveres to nøgler. Den ene nøgle passer til boligen og postkassen. Den anden nøgle passer til indgangsdøre, vaskekælder, containerskur og gårdhaver. Ønskes der ekstra nøgler af begge nøgletyper, skal der lægges et depositum på 250,- kr, som du får tilbage, når ekstranøglerne afleveres.

Vaskekort

Kort til vaskemaskiner og tørretumblere koster 200 kr. første gang, og kan købes hos personalet i kontortiden. Du betaler således 100 kr. for kortet og der er en værdi på 100 kr., når du køber vaskekortet første gang. Ved brug bliver værdien på kortet nedskrevet med det faktiske forbrug, og du kan "tanke" kortet hos personalet. Vask i kollegiets vaskekælder er på eget ansvar og evt. ødelagt, beskadiget eller stjålet tøj erstattes ikke. En vask koster 20 kr. og 10 minutters tumbling koster 3 kr. Normalt tager det ca. 40 minutter at tørre tøjet i tørretumleren.

Affald

Ved kollegiets P-plads (ved Violvej 9) er der opført et affaldshus, som indeholder affaldscontainere til din dagsrenovation (fra husholdning). Nøglen til din bolig passer også til containerskuret, og du skal lægge dit affald i containerne. For indeværende skal du ikke affaldssortere, men vi forventer, at det blive indført i 2024.

Kollegiet har desuden også en stor grøn jerncontainer, som står på parkeringspladsen ved Violvej 9. Denne container er til småt brandbart (ikke større møbler såsom lænestole, sofaer og lign.). Du skal være opmærksom på at elektronik- og computerdele IKKE må lægges i jerncontaineren, men du skal derimod selv aflevere det på en af kommunens genbrugspladser.

Din opsigelse

Opsigelse af boligen skal ske skriftligt til forretningsføreren, og opsigelsesvarslet (jf. kontrakten) er 6 uger, men du skal være fraflyttet efter 4 uger (til den første eller femtende i måneden), således at boligen i de to sidste uger (hvor du betaler husleje) kan istandsættes. Opsigelsen træder først i kraft den første eller den femtende i måneden. Boligen skal senest 2 uger før fraflytning gennemgås (fælles syn) med forretningsføreren for eventuelle fejl og mangler.

Der vil ved fraflytning dog altid blive fratrukket min. kr. 500,- fra det indbetalte depositum til dækning af vedligeholdelse af boligen. Såfremt boligen skal males, vil dette arbejde blive udført af en malermester, og hele udgiften hertil vil blive fratrukket i dit depositum. Såfremt din rengøring af boligen ikke bliver godkendt ved det fælles syn, må du betale for at boligen rengøres.

Husleje

Din husleje forfalder hver den første i måneden. Du skal selv sørge for betaling, da du ikke vil modtage en månedlig opkrævning. Vi anbefaler at du igennem din bank får lavet en månedlig fast automatisk overførsel, således at du ikke selv skal huske at overføre huslejen hver måned.
Huslejen skal indbetales til kollegiets konto nr. 4875 3215024784 i Danske Bank og du skal altid huske at påføre dit navn og adresse ved samtlige betalinger til kollegiet.

Intern flytning

Som beboer på H.N. Andersen Kollegiet har du ret til at søge en anden boligtype (størrelse) på kollegiet, og du vil her som udgangspunkt have fortrinsret, hvilket betyder, at du normalt vil få tilbudt boligen før ansøgere fra den eksterne venteliste.
Den bolig, som du fraflytter, skal selvfølgelig afleveres i samme stand som hvis du flyttede helt væk fra kollegiet. Desuden skal du betale depositum for den nye bolig, men det vil efter nærmere aftale være muligt at overføre helt eller delvist dit depositum fra den fraflyttede bolig, såfremt der ved den fælles gennemgang ikke er forhold, der kræver udbedring på din regning.
Såfremt du overvejer at flytte internt, så kig forbi forretningsføreren for at høre om mulighederne.

Kollegiets bestyrelse

Kollegiet er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede ledelse, og Lolland Kommune er den tilsynsførende myndighed.

Bestyrelsen for kollegiet sammensætter sig således:

2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen
2 medlemmer indstilles af bestyrelsen for CELF
2 medlemmer indstilles af beboerne på et beboermøde

Kollegiets forretningsfører deltager som sekretær i bestyrelsesmøderne.

Træd indenfor

Jeg har boet på H.N. Andersen kollegiet i Nakskov i lidt over et år, og har nydt at bo her. Jeg er studerende på Nakskov Gymnasium og at bo på kollegiet gør gymnasielivet nemmere, da det ligger meget tæt på og huslejen er tilregnelig når man også lever SU-livet. Personalet møder altid en med et smil og de vil altid hjælpe hurtigst muligt hvis nu et problem er opstået. Jeg kan varmt anbefale at bo på H.N. Andersen kollegiet.

Jeg har boet på kollegiet i snart 1 år, og det er et dejligt sted at bo. Jeg har fået rigtig mange nye venner her

Jeg er netop ved at flytte ind i en møbleret bolig, og jeg har fået god vejledning fra mentoren til at søge depositum. Det er dejligt, at jeg har kunnet leje en møbleret bolig, så jeg ved indflytning ikke selv har skullet investere i møbler, køkkenting med mere. Jeg glæder mig til at bo på kollegiet.

Vores beboere siger​

Se flere anmeldelser her ➜

​Kontakt os

​​Violvej 9 bolig 2, 4900 Nakskov

Klik her for rutevejledning

CVR: 21079219

Telefon: 20 92 25 99

E-mail: hnakollegiet@email.dk 

Åbningstider

Mandag

7.45 til 13.00

14.30 til 15.30

Tirsdag

efter aftale

Onsdag

7.45—13.00

Fredage

efter aftale

H. N. Andersen Kollegiet

​Kollegiets personale finder det vigtigt, at være en ”del af dagligdagen” for at skabe en god og åben dialog på kollegiet, og derfor er boligen på Violvej 9, bolig 2 indrettet til kontor, hvor personalet kan træffes.

*Der er åbent hus hver mandag fra kl. 14.30 til 15.30.