Nu er det blevet endnu mere trygt at bo på H.N. Andersen Kollegiet, da vi har igangsat en vagtordning med rundering på kollegiet. Vagten fra CS-Vagt i Maribo kommer på vilkårlige tidspunkter, og der runderes såvel udendørs som indendørs på vores fællesområder (gangarealer) for at checke, at alt er OK. og at dørene er låste. Desuden har vi også efter længere tids ønske fået installeret TV-overvågning af kollegiets fællesområder, fordi vi vægter sikkerhed og tryghed højt hos vores beboere. Vi går ikke på kompromis, og disse tiltag skal ses som en præventiv indsats.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores beboere, som fortæller, at det giver dem en stor tryghed, når de f.eks. kommer sent hjem om aftenen. Foruden ovenstående er kollegiet selvfølgelig også meget oplyst med lamper både ude og inde, når mørket falder på.